Báo cáo tài chính

STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
1 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 21/01/2020 Tại Đây
2 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 30/10/2019 Tại Đây
3 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 30/08/2019 Tại Đây
4 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 29/04/2019 Tại Đây
5 Giải trình kết quả kinh doanh năm 2018 05/04/2019 Tại Đây
6 Báo cáo Tài chính riêng năm 2018 02/04/2019 Tại Đây
7 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 02/04/2019 Tại Đây
8 Giải trình kết quả kinh doanh Quý 4 năm 2018 30/01/2019 Tại Đây
9 Báo cáo Tài chính riêng Quý 4 năm 2018 29/01/2019 Tại Đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *