Công bố thông tin

STT Tiêu đề Ngày đăng
1 CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về việc bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán 11/02/2020
2 CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố Nghị quyết Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc mua lại dự án Nhà máy Điện mặt trời Infra 1 30/01/2020
3 HDG – Chặng đường 10 năm niêm yết 21/01/2020
4 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 21/01/2020
5 Báo cáo quản trị công ty năm 2019 21/01/2020
6 Thông báo chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 cho cổ đông chưa lưu ký 07/01/2020
7 Bản tin Nhà đầu tư Quý IV/2019 02/01/2020
8 CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2019 13/12/2019
9 CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố Nghị quyết HĐQT về việc Niêm yết Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm (không bao gồm chứng quyền) có tổng mệnh giá 500 tỷ đồng phát hành năm 2019 02/12/2019

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *