Đại hội đồng cổ đông

STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
1 CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố Biên bản họp – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 19/04/2019 Tại Đây
2 Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 05/04/2019 Tại Đây
3 Biên bản họp và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 23/04/2018 Tại Đây
4 Công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 11/04/2018 Tại Đây
5 Biên bản họp và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2017 17/04/2017 Tại Đây
6 Công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  05/04/2017 Tại Đây
7 Công bố thông tin biên bản đại hội và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2016 23/04/2016 Tại Đây
8 Công bố các tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2016 16/03/2016 Tại Đây
9 Nghị quyết và biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2015 11/04/2015 Tại Đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *