LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Năm 1990: Thành lập xí nghiệp xây dựng trực thuộc Viện Kỹ thuật quân sự – Bộ Quốc Phòng

Năm 1992: Xí nghiệp xây dựng được chuyển thành công ty xây dựng Hà Đô.

Năm 1994: Công ty xây dựng Hà Đô chính thức tham gia lĩnh vực đầu tư, kinh doanh Bất Động Sản.

Năm 1996: Công ty xây dựng Hà Đô sáp nhập với công ty thiết bị cơ điện và đổi tên thành công ty Hà Đô.

Năm 2004: Công ty Hà Đô được cổ phần hóa và chuyển đổi thành công ty cổ phần Hà Đô.

Năm 2006: Chuyển đổi các xí nghiệp thành viên thành các công ty cổ phần và chính thức đầu tư thủy điện.

Năm 2009: Vận hành nhà máy thủy điện Za Hưng 30MW.

Năm 2010: Công ty CP Hà Đô chính thức chuyển tên thành công ty cổ phần tập đoàn Hà Đô.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *