TẦM NHÌN SỨ MỆNH

  • ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Bằng khẩu hiệu “Khách hàng – nơi khởi nguồn của mọi sáng tạo”, tập đoàn Hà Đô luôn luôn không ngừng nổ lực để phát hiện nhu cầu của khách hàng và cũng không ngừng nỗ lực để đáp ứng những mong muốn đó của khách hàng. Luôn cho khách hàng những trải nghiệm, những ước mơ về cuộc sống tiện nghi thịnh vượng.

  • ĐỐI VỚI CÁN BỘ NHÂN VIÊN

Với triết lý “bản chất cạnh tranh là cạnh tranh con người”. Cán bộ công nhân viên là tài sản quý giá nhất của Tập đoàn. Tại đây luôn tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn bó, đoàn kết và kỷ luật, tôn trọng nguyên tắc: tư duy khoa học, hành động thực tiễn, triệt để tiết kiệm và sáng tạo trong công việc. Tập đoàn Hà Đô đã tạo nên nguồn lực mạnh mẽ giúp tập đoàn phát triển không ngừng.

  • ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ VÀ ĐỐI TÁC

Bằng năng lực tài chính và kinh nghiệm thực tiễn, tập đoàn Hà Đô luôn mang đến cho các nhà đầu tư và các đối tác môi trường tin cậy để cùng chia sẻ lợi ích dài lâu.

  • ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG

Là Tập đoàn có truyền thống gắn liền lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội. Chúng tôi luôn đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *